Zmiany w VAT i podatkach dochodowych

Tutaj powinno znaleźć się zdjęcie do posta Zmiany w podatkach dochodowych i VAT na stronie www.oceangroup.pl

Jeśli jesteś Przedsiębiorcą, oto co powinieneś wiedzieć o zmianach w podatkach dochodowych i VAT, które wejdą w życie w najbliższym czasie: 

Mechanizm podzielonej płatności/ Split payment

Od 1 listopada 2019 r. Metoda Podzielonej Płatności (ang. Split Payment) dotyczy transakcji pomiędzy przedsiębiorcami w zakresie towarów i usług określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, potwierdzonych fakturą na wartość równą lub wyższą niż 15 tyś zł. To oznacza, że kwota netto wpłacana przez nabywcę tytułem ww. transakcji, trafia na firmowe konto sprzedawcy (rachunek rozliczeniowy w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej), a równowartość podatku od towarów i usług – na specjalny rachunek VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie oznacza dla nabywcy obowiązku dokonywania dwóch odrębnych przelewów dla jednej transakcji. Kupujący będzie płacił, korzystając z komunikatu przelewu (będzie mógł go wybrać, wchodząc na konto w swoim banku), a bank będzie rozdzielał płatność. 
Sprzedający będzie musiał oznaczać faktury słowami „mechanizm podzielonej płatności”. Sam natomiast będzie miał ograniczony dostęp do pieniędzy zgromadzonych na swoim rachunku VAT. Pieniądze z tego konta może wykorzystać tylko w celu opłacenia danin publiczno-prawnych albo przesłać kolejnemu sprzedawcy w łańcuchu dostaw. 

Wyłączenia w zakresie metody kasowej oraz rozliczeń kwartalnych  

Ponadto co istotne podatnicy, którzy w ostatnich 4 kwartałach dokonali sprzedaży towarów 
i usług wymienionych w załączniku nr 15 na kwotę pow. 50 tyś zł miesięcznie, począwszy od rozliczenia za styczeń 2020 r. będą zobowiązani składać deklaracje VAT wyłącznie miesięcznie. 

Indywidualny rachunek podatkowy

od 1 stycznia 2020 roku będzie służył do regulowania należności z tytułu podatków: VAT, PIT i CIT. Ten indywidualny numer rachunku bankowego można wygenerować na stronie internetowej udostępnionej przez Ministerstwo Finansów. Ważne jest by pamiętać o tym, że zobowiązania podatkowe, które powinny zostać uregulowane w tym roku podatkowym opłacane są jeszcze na ogólny rachunek właściwego urzędu skarbowego. 

Biała lista podatników VAT

Jest to elektroniczny wykaz przedsiębiorców prowadzony przez Szefa KAS. Zawiera informacje dotyczące m.in. statusu podatnika, jego zarejestrowania lub wyrejestrowania, a także numery rachunków bankowych przedsiębiorcy.  
Na tym ostatnim elemencie należy się skupić najbardziej, ponieważ od 1 stycznia 2020 roku będą obowiązywać sankcję za wpłatę należności na konto sprzedawcy inne niż wskazane w białej liście. Jeżeli kontrahent dokona przelewu za transakcje w kwocie równej lub powyżej 15 tysięcy złotych na rachunek nie znajdujący się na wspomnianej liście, wówczas nie będzie mógł rozliczyć tej kwoty jako koszt uzyskania przychodu. 
Sankcji można uniknąć, jeżeli wpłacający zgłosi w urzędzie skarbowym (właściwym dla sprzedawcy) przelew na niewłaściwy rachunek w ciągu trzech dni od dnia zlecenia przelewu. W związku z tym, że biała lista podatników VAT nie dotyczy rachunków prywatnych tj. ROR, wówczas każda wpłata na taki rachunek kontrahenta, również podlega obowiązkowi zgłoszenia w US. 
Podsumowując, jeżeli przedsiębiorca wciągu miesiąca dokona zakupów od czynnych podatników VAT o wartości równej lub przekraczającej 15 tysięcy złotych, to by mógł zakwalifikować to jako koszty podatkowe będzie musiał weryfikować czy rachunek sprzedawcy jest umieszczony na białej liście podatników VAT. 

Link do wyszukiwarki białej listy podatników VAT:
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka