Ubezpieczenie nieruchomości

Gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia Twojej nieruchomości oraz wszystkiego tego co znajduje się wewnątrz w razie nieprzewidzianych zdarzeń atmosferycznych takich jak: pożar, powódź, zalanie, uderzenie pioruna, huragan, grad, ciężar śniegu lub lodu, zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi, a także uderzenie pojazdu mechanicznego lub powietrznego.
To również ubezpieczenie zabezpieczające elementy stałe (elementy zamontowane lub wbudowane w sposób trwały np. meble, piece, okna, drzwi, wanny, kabiny prysznicowe, kuchenki gazowe i elektryczne) oraz ruchomości domowe (sprzęt RTV i AGD, meble, odzież, sprzęt komputerowy i fotograficzny, sprzęt sportowy, gotówka, anteny satelitarne) przed kradzieżą z włamaniem, rabunkiem, dewastacji oraz przepięciem elektrycznym.

Ubezpieczenia AC i OC

Ubezpieczenia komunikacyjne zapewniają kompleksową ochronę kierowcy, pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego w razie wypadku. Ubezpieczenie OC – jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego, chroni go od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu. Ubezpieczenie OC gwarantuje poszkodowanemu otrzymanie odszkodowania z tytułu wypadku, który został spowodowany z winy sprawcy.
Ubezpieczenie AC – jest dobrowolnym ubezpieczeniem majątkowych od skutków uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży – mające za przedmiot pojazdy mechaniczne. Celem ubezpieczenia jest rekompensata finansowych skutków szkody. Oferowane przez nas ubezpieczenie AC w tak zwanych wariantach rozszerzonych może obejmować ochroną np. kradzież czy też skutki wandalizmu – czyli sytuacje, na które ubezpieczony nie miał większego wpływu.
Ubezpieczenie Assistance – jest dobrowolnym ubezpieczeniem, które zapewnia ochronę kierowcy i pasażerom samochodu w czasie podróży. Wsparcie to może obejmować: skierowanie pomocy drogowej na miejsce wypadku lub awarii, holowanie, zorganizowanie części zamiennych, pomoc w zakwaterowaniu oraz pojazd zastępczy.